theskylinesblog: Ponte Vecchio Photo by Flavio…

theskylinesblog:

Ponte Vecchio

Photo by Flavio Obradovich.

This picture was taken in Giardino Torrigiani, a neighborhood of Florence, Italy (Google Maps).